נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוזה שכירות דירה

חוזה שכירות דירה מסדיר את היחסים בין בעל הדירה, הוא "המשכיר”, לבין "השוכר" הדייר הזמני שיתגורר בנכס שבבעלות המשכיר. חוזה לשכירות דירה הינו חוזה מקרקעין נפוץ ביותר (רבים מתושבי ישראל מתגוררים בשכירות) והינו בעל חשיבות מכרעת הן למשכיר והן לשוכר.

בחוזה להשכרת דירה חשוב שייכללו הסדרים המגנים על זכויות המשכיר והשוכר ולשם כך עליו לכלול סעיפים שיגדירו ויסדירו את כל הסוגיות המרכזיות הכרוכות ביחסים בין צדדים לחוזה שכירות; לרבות, מטרת השכירות, תקופת השכירות, אחריות לגבי נזקים ותיקונם, הדרכים לסיום ההתקשרות ועוד.