zap group mishpati logo

ביטול עסקה

ביצעת עסקה כלשהי ואתה רוצה לבטלה? בין אם מדובר בשירות או במוצר, ובין אם מדובר בעסקה חד פעמית (רכישת בגד, רכישת נכס וכדומה), או בעסקה מתמשכת (מנוי לחדר כושר למשל), יש לצרכן זכות לבטל את העסקה באופן חד צדדי. את הזכות לביטול עסקה על ידי הצרכן מעגנות תקנות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) שמגדירות את היקף הזכות ואת התנאים והדרכים ליישומה. התנאים לביטול העסקה תלויים בסוג השירות או המוצר, ויש הבחנה בין רכישת מנוי לרכישת רהיטים, נופשונים, ביגוד והנעלה וכדומה. צרכן שמעוניין לבטל עסקה צריך לעיין בתקנות ולפעול לפיהן; ובמידה וספק השירות לא עומד בחובותיו, לצרכן יש יכולת לפנות לבית המשפט לתביעות קטנות.