נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

בית המשפט לתביעות קטנות

כל אזרח ישראלי יכול להגיש תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, כנגד אדם אחר או חברה. בית משפט לתביעות קטנות דן בתביעות כספיות, שהסכום שלהן איננו עולה על הסכום הקבוע בתקנות שיפוט לתביעות קטנות – סכום המתעדכן מדי תקופה (כיום עומד על 33,400 ₪).

לתובע המגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות אין זכות לייצוג משפטי (אלא במקרים חריגים); כלומר, עליו להופיע בעצמו בפני בית המשפט, וכך גם הנתבע.

דיון ב"תביעה קטנה" שונה מדיון בתביעה רגילה, כשהמטרה היא להשלים את שמיעת הטיעונים והצגת הראיות באופן מהיר ויעיל ולהגיע להכרעה מהר ככל שניתן.